Chaga může pomoci nemocným s cukrovkou

Chaga je hojně využívaná v tradiční sibiřské, čínské, korejské, severoevropské a skandinávské medicíně, v posledních letech si této houby začíná více všímat i západní medicína. Vypadá to, že cukrovka 2. typu se může stát nemocí, na kterou lze použít Chagu.

Cukrovka 2. typu

Chaga nebo také Čaga, případně rezavec šikmý, roste většinou na kmenech bříz, které kvůli této houbě časem hynou. Právě cukrovka se stala předmětem několika výzkumů, při kterých byl posuzován vliv Chagy. Výsledky podpořily domněnku, že by Čaga mohla ovlivňovat vznik a průběh především cukrovky 2. typu.

Cukrovka 2. typu se dá ovlivnit.
Cukrovka 2. typu se dá ovlivnit. Foto: Bigstock

Tento typ se týká nejen starších lidí (říkalo se mu stařecká cukrovka), v dnešní době jím trpí velké množství mladých lidí a příčinou je nejspíše rezistence na inzulin a především špatný životní styl (nevhodné stravování, nadváha). 1. typ cukrovky způsobuje autoimunitní zánět, který poškozuje slinivku a chybí inzulin.

Cukrovka 2. typu oslabuje imunitní systém, cukr poškozuje cévy a nervové struktury, v důsledku dochází k poničení oční sítnice, ale také ledvin. Hůře se hojí rány.

Diabetes se léčí dietou, antidiabetiky, případně inzulinem. Hledají se ale také nové možnosti, jak tuto nemoc léčit. Mezi zkoumané látky patří také dary přírody. Čaga se zdá být jednou z možností.

Lék na cukrovku

V jedné ze studií byly extrahovány polysacharidy z Chagy a ve společnosti chromu testovány na myších. Výsledkem byla vyšší citlivost buněk na inzulín a prokázalo se také to, že tato medicinální houba vykazuje silné antioxidační schopnosti. Tím chrání tkáně a slinivku, což ukázalo histologické vyhodnocení vzorku tkáně slinivky. Přitom bylo zkontrolováno, že Chaga působí nejen pozitivně u myší s cukrovkou, ale neškodí ani zdravým hrabošům. (Food Chem Toxicol. 2017 Jan 11. pii: S0278-6915(17)30007-8.)

Také v další studii na myších se prokázalo zvýšení hladiny inzulinu a pyruvátkinázy v krvi při podávání Chagy. Kromě toho se snížil oxidační stres, tedy také pokleslo poškození slinivky. Vzrostla aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály. Snížil se zánět ve slinivce a bylo dosaženo nižší aktivity imunitního systému. Z toho vyplývá, že Čaga podporuje zdravou slinivku, která může dobře vytvářet inzulin, což je dobrý předpoklad pro to, že by bylo možno využít Chagu jako lék na cukrovku. (PLoS One. 2017 Jun 29;12(6):e0180476.)

Nová léčba cukrovky

Při studii s hyperglykemickými myšmi došlo k poklesu hladiny cukrů ve skupině, která dostávala Chagu a antidiabetikum glibenklamid. Zajímavý výsledek už po 7 dnech užívání vykazoval u myší s Chagou pokles glykémie – skoro o 16 %. Za 3 týdny odpovídalo snížení dokonce 30 %, což bylo srovnatelné se skupinou, která užívala glibenklamid. Kromě toho Chaga vykazovala pokles volných mastných kyselin, trigliceridů, celkového cholesterolu a LDL, zatímco vzrostla hladina HDL. Také došlo ke snížení oxidačního stresu. Medicinální houba podpořila činnost enzymů vlastních tělu a poklesla tvorba peroxidace lipidů buněčných membrán (klesla hodnota malondialdehydu), tedy nedocházelo k poškození buněčných membrán. Tkáň slinivky břišní se regenerovala, což je dalším předpokladem pro to, aby se z Chagy mohla stát nová léčba cukrovky. (J Ethnopharmacol. 2008 Jun 19;118(1):7-13.)

Přestože je působení Čagy proti cukrovce potvrzené studiemi, nejedná se zatím o léky. Užívání medicinální houby Chagy je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem.