Vliv Chagy na diabetes 2. typu

prst a pero na odběr krve

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější neinfekční onemocnění, které může mít vážné následky. Diabetes 2. typu se přitom vůbec nemusí rozvinout. Vliv na průběh nemoci může i medicinální houba Chaga.

Čaga a její účinky

Chaga (lat. Inonotus obliquus), česky rezavec šikmý, pochází ze Sibiře, dnes už ale roste i jinde. Tato medicinální houba, která parazituje především na břízách, bývá spojována s vlivem na imunitní systém. Čaga je cenná na betulin, který je pověstný protirakovinnými účinky. Kromě vitamínů vitamíny B1, B2 , B5, B6, B9 , D3 a K1 obsahuje fenolické sloučeniny a polysacharidy.

zelenina a měření glukometrem

Diabetes 2. typu

Existují tři hlavní typy diabetu mellitu: diabetes 1. typu, diabetes 2. typu a těhotenská cukrovka. Nebezpečí představuje především vzrůstající počet nemocných cukrovkou 2. typu. Z nemocných cukrovkou tvoří právě tito pacienti naprostou většinu.

Diabetes 2. typu je metabolickým onemocněním, které většinou postihuje starší osoby, je také ale častým problémem osob s nadváhou. Právě neodpovídající hmotnost, nedostatek pohybu, množství stresu, ale také genetické předpoklady jsou hlavními faktory, které mají vliv na vznik diabetu 2. typu. Problémem bývá spíše větší množství inzulínu. Protože tkáně většinou nejsou dostatečně citlivé na inzulin, vzniká tzv. inzulinová rezistence.

Toto onemocnění může způsobovat komplikace jako je poškození očí, ledvin, cév a nervů. Kontrolován je také stav slinivky.

Léčba cukrovky 2. typu

Při léčbě je velmi důležité dodržovat správnou životosprávu – diabetickou dietu, udržovat správnou váhu, věnovat se pohybu, omezit stres.
Součástí léčby bývají tabletky, které zvyšují citlivost tkání na inzulin, lepší uvolňování inzulínu nebo také podávání inzulínu.

Při hledání nových léků se také zkoumají přírodní látky. Jednou z nich je i medicinální houba Chaga. Tento antioxidant vyniká ještě imunoreguačními účinky. Čaga je předmětem zkoumání s ohledem na pomoc při různých nemocích. Provedeny byly i některé studie ohledně diabetu.

Klinické studie

Jedna se třeba týkala diabetických myší, jejichž nemoc byla vyvolána podáním streptozotocinu. Byla vytvořena skupina s placebem skupin a tři skupiny s extraktem z Chagy o různé síle. Myši byly sledovány po 6 týdnů, přičemž krevní cukr byl změřen na začátku, a pak až na konci pokusu. Kromě toho byly sledovány další obvyklé parametry jako celkový cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL, prozánětové cytokiny IL-1β a TNF-α. Zjišťován byl i stav slinivky.

Bylo zjištěno, že vyšší dávky extraktu z Chagy přispívají k poklesu oxidačního stresu a k ochraně tkání. Kromě poklesu koncentrace volných radikálů poklesly krevní lipidy a LDL, zatímco HDL vzrostl. Stav slinivky u léčených myší byl mnohem lepší než u těch neléčených a také β-buňky nebyly poškozené. Zjistil se tak pozitivní komplexní vliv na průběh diabetu a ochranu slinivky před poškozením. (Bao-zhong Diao,Wei-rong Jin, Xue-jing Yu. Protective Effect of Polysaccharides from Inonotus obliquus on Streptozotocin-Induced Diabetic Symptoms and Their Potential Mechanisms in Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 841496.)

V jiné studii zase vědci sledovali necitlivost na inzulín, která je poměrně typická pro cukrovku 2. typu. Zjistili, že vodný extrakt z Chagy je schopen zvýšit citlivost buněk na inzulin. Kromě toho extrakt dokázal snížit množství tukových tkání u myší s nadváhou, které dostávaly vysokotučnou dietu. Chaga má vliv na metabolismus cukrů a tuků, což snižuje riziko vzniku civilizačních nemocí jako je třeba právě cukrovka 2. typu. (Lee JH, Hyun CK. Insulin-sensitizing and beneficial lipid-metabolic effects of the water-soluble melanin complex extracted from Inonotus obliquus. Phytother Res. 2014 Sep;28(9):1320-8.)

Z výše uvedeného je zřejmé, že medicinální houba čaga má dobrý potenciál na to, aby pomohla u nemocí jako je cukrovka 2. typu. Důležité je tyto předpoklady ověřit při studiích na lidech.