imunita-chaga

Imunita

Houby mají silný účinek na lidské tělo. Povzbuzují náš imunitní systém a zvyšují naši schopnost bojovat s viry, včetně HIV, hepatitidy-B, oparu a encefalitidy.

Když naše tělo napadne patogen způsobující onemocnění, imunitní systém ho nejprve musí rozeznat a odlišit ho od našich vlastních buněk, než začne jednat. Aby bílé krvinky našeho imunitního systému rozeznaly cizí molekuly, mají receptory, které odhalí struktury, které se v našem těle přirozeně nevyskytují. Lidé například nedokáží syntetizovat sacharidy beta-glukany; beta-glukany jsou však primární složkou buněčné stěny mnoha patogenních hub a bakterií. Když buněčný receptor zaznamená beta-glukan, vyšle ostatním buňkám varovný signál, že do těla možná vstoupil patogen. Zvýší se počet obranných buněk a náš imunitní systém se připraví na útok. Jedlé houby, ačkoli pro naše těla nejsou škodlivé – betaglukany naopak působí harmonizačněmají však podobnou strukturu – „obrysy“ a obsahují tytéž sacharidy, které se nacházejí v mnoha patogenech; vědci prokázali, že jejich konzumace stimuluje náš imunitní systém a zvyšuje naši schopnost bojovat se skutečnými patogeny.

První a druhá linie imunity

Lidský imunitní systém má několik úrovní obrany. První obranná linie je známá jako přirozená imunita a ta popisuje obecnou obranyschopnost. Fagocyty zahrnující makrofágy, neutrofily a dendritické buňky cestují krevním řečištěm a pohlcují jiné buňky a odpad procesem zvaným fagocytóza. Pozřený materiál je rozložen enzymy a chemické úseky jsou přeneseny na povrch buňky, kde jsou viditelné pro ostatní buňky. Viry a jiné patogeny často mají charakteristické struktury – jako například beta-glukan – a úkolem fagocytů je tyto struktury identifikovat a vytvářet protilátky, které tuto informaci podávají. Proces fagocytózy je podobný sousedské hlídce. Občané ve svých domovech jsou jako fagocyty, protože dávají pozor na podezřelé činnosti. Pokud uvidí podezřelou osobu, jak se dobývá do auta, zavolají občané policii a předají popis tohoto člověka. Tento popis pak slouží k vypátrání pachatele a jeho zatčení. Fagocyty se aktivují, když narazí na podezřelý materiál a na svá zjištění upozorní T a B buňky adaptivní imunity. Adaptivní imunita je druhá obranná linie těla a stejně jako policie jsou tyto buňky schopné zasáhnout proti nebezpečným patogenům. Aktivní a dobře připravená přirozená imunita proto zvyšuje míru odhalení patogenů a schopnost druhé obranné linie těla zasáhnout proti nebezpečným cizím buňkám a virům.

Betaglukany

Vliv betaglukanů na imunitní systém je značný. Vědci z Lékařského institutu Aberdeenské university[1] zjistili, že beta-glukany v houbách se váží na různé receptory fagocytů a vyvolávají reakci přirozených a adaptivních buněk a také na bílkovinné molekuly poslů, které usnadňují komunikaci a biochemickou signalizaci uvnitř imunitního systému. Betaglukany udržují sousedství v imunitním systému ve střehu.

Některé houby obsahují imunologicky významné molekuly, které nejsou sacharidy. Zatímco beta-glukany povzbuzují odpověď přirozené imunity, protože jsou vyhodnoceny jako „cizí“, látky jako triterpenoidy, které se nacházejí v houně Chaga, působí prostřednictvím jiného mechanismu. Některé viry, jako HIV, se replikují s použitím enzymu, který štěpí bílkoviny na části a každou jednotku přemění na nový funkční virus. Všechny enzymy mají aktivní místo, které má velice specifickou strukturu. V aktivním místě dochází k reakcím a díky jejich specifickému tvaru každý enzym vykonává jen určité úkoly. Pokud je aktivní místo poškozeno, enzym již nebude fungovat. Podle studie publikované v roce 2011 v časopise Journal of Bioinformation[4] jsou triterpenoidy v reishi elektricky přitahovány k aktivnímu místu replikačního enzymu HIV, HIV-proteázy. Triterpenoidy k enzymu přilnou a zabrání replikaci viru.

Nedávné laboratorní zkoušky ukázaly efektivitu beta-glukanů a terpenoidů z hub při posílení přirozené imunity. Vědci dokonce prokázali antivirové účinky hub na HIV a hepatitidu. Navzdory velkému množství prováděných výzkumů jsou však vědci přesvědčeni, že na úplné odhalení čekají ještě další mechanismy. Vyhlídky do budoucnosti výzkumu imunomodulačních vlastností léčivých hub vypadají nadějně.